Ορθή Επανάληψη (ως προς το 10ο Έκτακτο θέμα) του Πρακτικού 19 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη(ως προς το 10ο Έκτακτο θέμα)

Σχολιάστε