Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 15 στρεμμάτων, με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας χωρίς αύξηση της μισθωμένης έκτασης, εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και ίδρυση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, στη θέση “Όρμος Κοντίνοβα” του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, ιδιοκτησίας της Μάνδρου Κωνσταντίνας

ΜΠΕ- ΜΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ- Δ

Σχολιάστε