Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄ Βελτίωση οδού Λέπουρα – Παραλία Οξύλιθου ΄΄ στο Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ – ΛΕΠΟΥΡΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΞΥΛΙΘΟΥ -ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε