Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της “ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ – ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ” στη θέση ‘’ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ’’ ΤΚ Δύστου ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας

ΜΠΕ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ – ΝΙΚ

Σχολιάστε