Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση ιχθυογεννετικού σταθμού, δυναμικότητας 30.000.000 ιχθυδίων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, σε δημόσια δασική έκταση 81.904 τ.μ., στη θέση “Λιμνιώνας” Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας “MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.”

ΜΠΕ- MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E..- Δ

Σχολιάστε