Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΄΄, ισχύος 3,39 ΜW, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ Μ.Ε.Π.Ε.», ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στη Δ.Ε. Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας

ΜΠΕ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε