Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των κόμβων Μαυροματίου, Καναβαρίου και Μιχαηλίδη στους Δήμους Αλιάρτου και Θηβαίων του Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ KOMBOI MAYΡOMATIOY -KANAΑBΡIOY – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ- Δ ΑΛΙΑΡΤΟΥ & ΘΗΒΑΙΩΝ- ΒΟΙΩΤΙΑ