Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου σταθμού βάσης ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με Κ.Α. ΄΄ 0150054 ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ ΄΄ του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΜΠΕ – ΚΕΡΑΙΑ -ΟΤΕ ΄΄΄Κ.Α

Σχολιάστε