Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων, στη θέση «Τούρκος», Δ.Ε. Δεσφίνας Νομού Φωκίδας, που προέρχεται από διάσπαση και μετεγκατάσταση από υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», στη θέση ΄΄ Ακρωτήριο Τράχηλος΄΄, Δ.Ε. Δεσφίνας Νομού Φωκίδας.

ΜΠΕ- ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε

Σχολιάστε