Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 74.500 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε ΄΄, με ενοικιαστή την Κα Βασιλική Κόλλια, στη θέση ΄΄ Ρουθούνια ΄΄, Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ- ΤΑΝΑΓΡΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε