Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της εταιρείας «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ ΄΄ Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας,

ΜΠΕ – ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.- ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΄΄κορυφη ΄΄- ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε