Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* – Υδροθεραπευτηρίου, δυναμικότητας 62 κλινών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ – ΣΙΑ Ο.Ε. », στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ – ΥΔΡΟΘΕΡΑ. ΄΄ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΄΄ -ΑΙΔΗΨΟ ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε