Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικτής κτηνοτροφικής μονάδας και των συνοδών έργων αυτής, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΥΙΟΙ ΚΥΛΕΡΤΖΗ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντούσκια΄΄ ή ΄΄ Βράχος Αθανασάκη ΄΄ , Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων.

ΜΠΕ -ΥΙΟΙ ΚΥΛΕΡΤΖΗ_Ο.Ε ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε