Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, της εταιρείας «CINAR AE», στη Βιομηχανική Περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1, ΔΕ Αυλίδος, Π.Ε. Ευβοίας.

ΜΠΕ – CINAR AE -ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε