Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κατασκευή νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση συρματοκιβωτίων» στο Ν. Φθιώτιδας.

ΜΠΕ – ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ -ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε