Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 2908 ΚΑΜΠΙΑ» πλησίον του οικισμού Κάμπια του Δήμου Δυρφίων – Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας,

ΜΠΕ – RURΑL CONNECT K.A. – 2422928 ΚΑΜΠΙΑ -ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε