Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό «1001342 ΤΡΙΚΟΡΦΟ» στη θέση «ΤΡΙΚΟΡΦΟ» του Δήμου Δωρίδας

ΜΠΕ-VODAFONE 1001342 ΤΡΙΚΟΡΦΟ – Δ ΔΩΡΙΔΑΣ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε