Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α. « 3006073 KAΤΣΙΚΑΣ » του Δήμου Δελφών

ΜΠΕ-DIGEA-3006073-ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε