Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «2422918 ΕΛΑΙΩΝΑΣ» στη θέση «ΑΗΔΟΝΙ» της Τ.Κ. Πλατανιστού του Δήμου Καρύστου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ RURAL CONNECT-ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ_