Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση “ΚΟΣΩΝΙ-ΠΛΑΚΩΤΑ” της Τ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ – ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΕ – ΛΑΤΟΜΕΙΟ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε