Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση με τίμημα των υπ’ αρθ. (τμήμα) 534,552 & 569 τεμαχίων της διανομής αγροκτήματος (Προέρνα) Νέου Μοναστηρίου έτους 1961.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σχολιάστε