Αριθμός Πρακτικού 47, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 47, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2017

Σχολιάστε