Αριθμός Πρακτικού 46, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Δεκεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 46, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Δεκεμβρίου 2017

Σχολιάστε