Αριθμός Πρακτικού 39, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Οκτωβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 39 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχολιάστε