Αριθμός Πρακτικού 1,Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιανουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 1