Απόσπασμα απο το Πρακτικό 18, της συνεδρίασης της 5ης Δεκεμβρίου 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Απόσπασμα απο το Πρακτικό 18