Αποσπάσματα της 19ης και 20ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

        Αποσπάσματα 19ης συνεδρίασης

Αποσπάσματα 20ης συνεδρίασης