Αποσπάσματα πρακτικών αποφάσεων της 9ης τακτικής συνεδριάσης του Περιφερειακού Συμβουλίου την 13η Νοεμβρίου 2017

 

Ω1ΕΜ7ΛΗ-Υ3Λ- ΑΠΟΦΑΣΗ 202-2017

78ΔΞ7ΛΗ-ΩΟ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ 203-2017

67Φ07ΛΗ-ΞΧ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ 204-2017

7Υ057ΛΗ-ΥΥ1 ΑΠΟΦΑΣΗ 205-2017

71ΔΡ7ΛΗ-ΜΤΚ -ΑΠΟΦΑΣΗ 206-2017

6ΔΔΑ7ΛΗ-Χ84 – ΑΠΟΦΑΣΗ 207-2017

7ΓΑΩ7ΛΗ-45Λ – ΑΠΟΦΑΣΗ 208-2017

61357ΛΗ-ΘΦ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ 209-2017

ΩΧΥΠ7ΛΗ-ΝΒΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ 210-2017

ΩΑΤΗ7ΛΗ-Ε9Π – ΑΠΟΦΑΣΗ 211-2017

6Ο567ΛΗ-0ΝΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 212-2017

ΩΗΓΛ7ΛΗ-Ι78 – ΑΠΟΦΑΣΗ 213-2017

7Ν497ΛΗ-ΧΔ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ 214-2017

Ω0047ΛΗ-46Ι – ΑΠΟΦΑΣΗ 215-2017

6ΘΖΙ7ΛΗ-ΓΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ 216-2017

7ΦΥΝ7ΛΗ-Υ7Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ 217-2017

6Ε1Α7ΛΗ-9ΑΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ 218-2017

ΩΟΦΜ7ΛΗ-ΣΤΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ 219-2017

737Σ7ΛΗ-Λ53 – ΑΠΟΦΑΣΗ 220-2017

Ω28Φ7ΛΗ-ΕΣΕ -ΑΠΟΦΑΣΗ 221-2017

ΩΚΝ67ΛΗ-31Β – ΑΠΟΦΑΣΗ 222-2017

ΩΜΥΔ7ΛΗ-ΥΣ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ 223-2017

6ΧΘΘ7ΛΗ-55Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ 224-2017

ΩΩ1Τ7ΛΗ-ΥΑ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ 225-2017

7ΥΔΞ7ΛΗ-ΤΑΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ 226-2017

6Α5Ε7ΛΗ-ΑΛΘ -ΑΠΟΦΑΣΗ 227-2017

ΩΒΤΥ7ΛΗ-Θ1Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ 228-2017

6ΗΚΟ7ΛΗ-Τ0Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ 229-2017

Ω41Ρ7ΛΗ-ΒΥΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 230-2017

ΨΤ1Ο7ΛΗ-Α24 – ΑΠΟΦΑΣΗ 231-2017

ΩΨΠΙ7ΛΗ-57Υ – ΑΠΟΦΑΣΗ 232-2017

64857ΛΗ-Ο3Τ – ΑΠΟΦΑΣΗ 233-2017

6ΓΚΦ7ΛΗ-ΙΑ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ 234-2017

ΩΧΠ47ΛΗ-Ψ54 ΑΠΟΦΑΣΗ 235-2017

ΩΙΦ67ΛΗ-ΙΙ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 236-2017

ΩΜ807ΛΗ-ΛΝΜ -ΑΠΟΦΑΣΗ 237-2017

ΩΠΟΠ7ΛΗ-ΝΒΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ 238-2017

7ΓΖΕ7ΛΗ-ΕΜΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ 239-2017

ΩΡΧΠ7ΛΗ-ΕΓΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ 240-2017

Ω3Σ37ΛΗ-ΝΛΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ 241-2017

ΩΡ797ΛΗ-Σ64 – ΑΠΟΦΑΣΗ 242-2017

ΩΧΤΤ7ΛΗ-ΡΥ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ 243-2017

6Ο5Ν7ΛΗ-4Β2 – ΑΠΟΦΑΣΗ 244-2017

6ΛΑΜ7ΛΗ-0ΕΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ 245-2017

ΩΛΘΟ7ΛΗ-2ΤΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ 246-2017

6Ω4Α7ΛΗ-ΥΛΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ 247-2017

ΩΓΖΘ7ΛΗ-ΥΛΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ 248-2017

ΩΑΙΝ7ΛΗ-Ε65 – ΑΠΟΦΑΣΗ 249-2017

6ΘΩΩ7ΛΗ-ΕΙ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ 250-2017

Ω89Κ7ΛΗ-ΜΦΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ 251-2017

ΩΔΠ97ΛΗ-Σ4Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ 252-2017

696Υ7ΛΗ-ΗΔΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ 253-2017

Ω4747ΛΗ-ΦΕΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 254-2017

ΩΣ247ΛΗ-6ΔΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 255-2017

Ω2ΜΛ7ΛΗ-ΤΘΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ 256-2017

Ω43Β7ΛΗ-4ΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 257-2017

ΩΔΔ57ΛΗ-ΨΚ9 -ΑΠΟΦΑΣΗ 258-2017

Ω5777ΛΗ-ΝΒΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ 259-2017