Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ.87-96)

                                                 6ΜΗ57ΛΗ-Ε1Ε- ΑΠΟΦΑΣΗ 87-2017

6ΛΥ47ΛΗ-Η16 – ΑΠΟΦΑΣΗ 88-2017

7ΔΕΙ7ΛΗ-ΗΗ0- ΑΠΟΦΑΣΗ 89-2017

6ΙΓΡ7ΛΗ-Χ36- ΑΠΟΦΑΣΗ 90-2017

6Ι1Ξ7ΛΗ-Σ3Ο-ΑΠΟΦΑΣΗ 91-2017

61ΧΗ7ΛΗ-Κ1Ω- ΑΠΟΦΑΣΗ 92-2017

6ΡΛΞ7ΛΗ-ΔΔΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 93-2017

7ΑΡΜ7ΛΗ-Γ7Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ 94-2017

ΨΞΑΘ7ΛΗ-ΕΟ3 -ΑΠΟΦΑΣΗ 95-2017

ΨΟΒΩ7ΛΗ-ΥΥΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 96-2017