Αναβολή της 49ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και μετάθεση της ημερομηνίας για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Η προγραμματισθείσα για τις 12 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναβάλλεται. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 14 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΤΗΣ-49ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε.-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ