Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων των Αιρετών

Υπόχρεοι δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών συμφερόντων έτους 2015

Ν.4281 ΦΕΚ 160 08-08-2015

Ν.3213 31-12-2003

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων έτους 2015 σε μορφή pdf

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων έτους 2015 σε μορφή word

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 σε μορφή pdf

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 σε μορφή word

Σχολιάστε