Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Βιοτεχνίας κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΚΟΛΑΖΑ Ο.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Βιοτεχνίας κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΚΟΛΑΖΑ Ο.Ε”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε