Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας ποτοποιίου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ποτοποιίου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου  τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε