Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΠΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την επωνυμία “HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης Τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο