Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του Ευάγγελου Σαλή σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την Επωνυμία “Ευάγγελος Σαλής του Σπυρίδωνα” Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου  τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το σχετικο αρχείο.

Σχολιάστε