Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του Νικολάου Νικολάου σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την Επωνυμία “N. & N. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ” Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης  τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε