Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης Ι. Ντεγιάννη και Α. Ντεγιάννη Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του Ι. Ντεγιάννη και Α. Ντεγιάννη Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε