Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Σαπουντζή Αθανάσιου του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Σαπουντζή Αθανάσιου. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε