Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΚΟΥ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης έναρξης Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΟΥΚΟΣ”. Πληροφορίες Δ. Γιαννάκος Τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε