Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Ελένης Κούκουζα του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Ελένης Κούκουζα. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε