Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου “Ταπητοκαθαριστήριο” με την επωνυμία “ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου “Ταπητοκαθαριστήριο” με την επωνυμία “ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”. Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε