Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε