Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής, συντήρησης /αναγόμωσης πυροσβεστήρων του “ΜΙΧΑΛΗΣ Δ &ΦΕΡΓΑΔΗΣ Γ.Ο.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής, συντήρησης /αναγόμωσης πυροσβεστήρων  του “ΜΙΧΑΛΗΣ Δ &ΦΕΡΓΑΔΗΣ Γ.Ο.Ε”. Πληροφορίες κ. I. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε