Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) με την επωνυμία “ΦΩΤ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝ ΝΤΡΕΤΤΑΣ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) με την επωνυμία “ΦΩΤ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝ ΝΤΡΕΤΤΑΣ ΟΕ”.  Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο