Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Χαράλαμπου & της Λευκοθέας Σούλτου Ο.Ε. του αρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Χαράλαμπου & της Λευκοθέας Σούλτου Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε