Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του “Κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ΅ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “Κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ”. Πληροφορίες κ. Δ.Γιαννάκος Τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε