Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Γουναρόπουλου Μιχάλη του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Γουναρόπουλου Μιχάλη. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353513.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε