Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ”. Πληροφορίες Ι.Γερογιάννης Τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο