Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε