Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης “ΜΠΑΖΙΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε” του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Μπαζιγού Κωνσταντίνου. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353513.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε